Księga Psalmów. Psalm 143

0
66

(8b, 10a)
Oznajmij, jaką drogą mam kroczyć,
bo wznoszę do Ciebie moją duszę.

Naucz mnie czynić Twą wolę,
bo Ty jesteś moim Bogiem

Bo jak niebiosa górują nad ziemią, tak drogi moje – nad waszymi drogami i myśli moje – nad myślami waszymi.
(Iz 55,9)

Polecenie to bowiem, które ja ci dzisiaj daję, nie przekracza twych możliwości i nie jest poza twoim zasięgiem. Nie jest w niebiosach, by można było powiedzieć: «Któż dla nas wstąpi do nieba i przyniesie je nam, a będziemy słuchać i wypełnimy je». I nie jest za morzem, aby można było powiedzieć: «Któż dla nas uda się za morze i przyniesie je nam, a będziemy słuchać i wypełnimy je». Słowo to bowiem jest bardzo blisko ciebie: w twych ustach i w twoim sercu, byś je mógł wypełnić.
(Pwt 30,11-14)

Umieszczę swe prawo w głębi ich jestestwa
i wypiszę na ich sercu.
(Jr 31,33)

Niech się spełnia Twoja wola,
jak w niebie, tak i na ziemi.
(Mt 6,10)

Poprzedni artykułKsięga Psalmów. Psalm 138
Następny artykułKsięga Psalmów. Psalm 146