Wniosek o udzielenie darowizny

Załącznik nr 2

Wniosek o udzielenie darowizny

Dane wnioskującego (Imię, nazwisko, PESEL, adres, kontakt: tel., e-mail):
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

Wnioskowana kwota:
…………………………………………………………………………………………………………………
Cel (na co mają być przeznaczone wnioskowane środki):
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
Uzasadnienie (opis sytuacji wnioskującego):
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
Decyzja Komitetu Funduszu:
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
Opinia Rady Wspólnoty Hallelu Jah
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

Data, podpisy:

……………………………………………..

Poprzedni artykułRegulamin Funduszu SAMARYTANIN
Następny artykułKatalog wydatków z Funduszu SAMARYTANIN