Księga proroka Ezechiela – rozdział 9

0
132

📖 Ez 9,6 Mordujcie starców, młodzieńców, dziewczęta, dzieci i kobiety. Ale zostawcie każdego, kto ma literę Taw. Rozpocznijcie od mojej świątyni”. Zaczęli więc od starszych, którzy byli przed świątynią.

📖 Ap 7,3 „Nie niszczcie ziemi ani morza, ani drzew, dopóki nie opieczętujemy na czołach sług naszego Boga”.

Niezależnie od okoliczności – czy ciężko, czy płynnie przeżywasz aktualnie swoje dni.

To prawda o nas – WYBAWIENI.

Co to oznacza dla Ciebie dziś?

📖 Ap 7,15-17 Dlatego są przed tronem Boga
i służą Mu dniem i nocą w Jego świątyni.
Wśród nich zamieszka Siedzący na tronie.
Już nie zaznają głodu ani pragnienia,
już nie porazi ich słońce ani żaden upał,
bo będzie ich pasł Baranek stojący na środku tronu.
On poprowadzi ich do źródeł wody życia,
a Bóg otrze z ich oczu każdą łzę”.

Błogosławionego dnia 😊

Poprzedni artykułKsięga proroka Ezechiela – rozdział 8
Następny artykułKsięga proroka Ezechiela – rozdział 10