Wspólnota Hallelu Jah zaprasza na cykl spotkań p.n. RZECZY PIERWSZE. Udostępniajcie znajomym, rodzinie, sąsiadom, zapraszajcie na to wydarzenie!!!!!

Słowo Boże mówi: „A Duch i Oblubienica mówią: «Przyjdź!» A kto słyszy, niech powie: «Przyjdź!» I kto odczuwa pragnienie, niech przyjdzie, kto chce, niech wody życia darmo zaczerpnie.” Ap 22, 17

Zapraszamy Cię dziś do wejścia na wspólną drogę wzbudzania pragnienia, o którym pisał św. Jan, na drogę powrotu do pierwszej miłości. Zachęcamy Cię gorąco, byś wkroczył na ścieżkę zabiegania o osobisty czas z Bogiem, poznawania Pana poprzez Jego Słowo. Na każde z 12 spotkań przygotowane zostały fragmenty z Pisma Świętego, pytania do rachunku sumienia, konkretne ćwiczenia duchowe oraz komentarze Ojców Kościoła. „Rzeczy pierwsze” to sięgnięcie do fundamentów naszej wiary, nadziei i miłości, badanie i odbudowywanie ich na osobistej modlitwie, na wysłuchiwaniu nauczań oraz wspólnotowym trwaniu w Bożej obecności podczas modlitwy.

Ta droga, na którą chcemy w jedności wejść, to przede wszystkim pogłębienie i rozpalenie osobistej relacji z Bogiem i Jego Słowem. Przełomy w naszym życiu, niesienie obecności Pana, staną się naszym udziałem, jeżeli dzień po dniu będziemy się w niej zanurzać, nasiąkać nią. Początkiem wypłynięcia na głębię, chodzenia w mocy Jego Ducha jest wierna modlitwa osobista.

Głębi relacji z Panem nie zbuduje się w biegu, poprzez akty strzeliste. Bóg pragnie przyjmować nas i obdarzać sobą, a miłość karmi się obecnością. Dlatego wzywa nieustannie do obrania najlepszej cząstki trwania u Jego stóp. Doświadczenie i świadectwa wielu pokazują, że początkiem nowego życia w Panu była codzienna, przynajmniej półgodzinna modlitwa. O ten czas toczą się w naszym życiu największe boje, gdyż przynosi on ogromny owoc uświęcenia. Stąd pragniemy podjąć wspólną walkę o rozpalenie ducha modlitwy osobistej w sercu każdego z nas.

Wierzymy głęboko, że już w obecnym życiu „(…) ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują”(1Kor 2,9) , że Pan chce obdarzać nas nowymi rzeczami, wzywać na nieznane drogi, czynić nas swoim narzędziem, by Jego Królestwo objawiało się w tym świecie. Dlatego już dziś wejdź do swej izdebki, powróć sercem do „rzeczy pierwszych”, módl się do Ojca, który jest w ukryciu, a Ojciec, który widzi w ukryciu, odda tobie.

RZECZY PIERWSZE to cykl 12 spotkań podczas których chcemy słuchać katechez, świadectw, rozważać Słowo Boże i modlić się wspólnie. To także czas osobistej pracy a przede wszystkim modlitwy osobistej. Pomocne w tym mają być materiały w zeszytach, które dostaną uczestnicy na pierwszym spotkaniu, a także materiały, które znajdują się na stronie www.hallelujah.pl, a do których linki będziemy podawać na bieżąco, w każdym dniu po spotkaniach.

Spotkania mają charakter otwarty. Każdy może na nie przyjść w dowolnym momencie. Jeśli nie będzie Cię na którymś spotkaniu, można te treści uzupełnić poprzez wysłuchanie nauczania i świadectwa na stronie www.
Spotkania będą się odbywały w Kościele Parafialnym w Starej Iwicznej, w środy o godzinie 19:45.

Plan spotkań:

1. Spotkanie 10 października – Ojciec – mój Stworzyciel
2. Spotkanie 24 października – Syn – mój Zbawiciel
3. Spotkanie 7 listopada – Duch Święty – mój Ożywiciel
4. Spotkanie 28 listopada – Kościół – moja Wspólnota
5.. Spotkanie 5 grudnia – Maryja – moja Matka
6. Spotkanie Modlitwa – mój oddech
7. Spotkanie Słowo Boże – mój oręż
8. Spotkanie Eucharystia – mój pokarm
9. Spotkanie Szatan – mój przeciwnik
10. Spotkanie Pokuta – moje oczyszczenie
11. Spotkanie Charyzmaty – moje namaszczenie
12. Spotkanie Miłość – moje zwycięstwo

Cykl „RZECZY PIERWSZE” będzie również stanowił kurs przygotowujący do Sakramentu Bierzmowania dla osób dorosłych. Więcej szczegółów na ten temat będzie można uzyskać na pierwszym spotkaniu 10 października.