Wspólnota Hallelu Jah zaprasza na cykl spotkań p.n. RZECZY PIERWSZE. Udostępniajcie znajomym, rodzinie, sąsiadom, zapraszajcie na to wydarzenie!!!!!

Słowo Boże mówi: „A Duch i Oblubienica mówią: «Przyjdź!» A kto słyszy, niech powie: «Przyjdź!» I kto odczuwa pragnienie, niech przyjdzie, kto chce, niech wody życia darmo zaczerpnie.” Ap 22, 17

Zapraszamy Cię dziś do wejścia na wspólną drogę wzbudzania pragnienia, o którym pisał św. Jan, na drogę powrotu do pierwszej miłości. Zachęcamy Cię gorąco, byś wkroczył na ścieżkę zabiegania o osobisty czas z Bogiem, poznawania Pana poprzez Jego Słowo. Na każde z 12 spotkań przygotowane zostały fragmenty z Pisma Świętego, pytania do rachunku sumienia, konkretne ćwiczenia duchowe oraz komentarze Ojców Kościoła. „Rzeczy pierwsze” to sięgnięcie do fundamentów naszej wiary, nadziei i miłości, badanie i odbudowywanie ich na osobistej modlitwie, na wysłuchiwaniu nauczań oraz wspólnotowym trwaniu w Bożej obecności podczas modlitwy.

Ta droga, na którą chcemy w jedności wejść, to przede wszystkim pogłębienie i rozpalenie osobistej relacji z Bogiem i Jego Słowem. Przełomy w naszym życiu, niesienie obecności Pana, staną się naszym udziałem, jeżeli dzień po dniu będziemy się w niej zanurzać, nasiąkać nią. Początkiem wypłynięcia na głębię, chodzenia w mocy Jego Ducha jest wierna modlitwa osobista.

Głębi relacji z Panem nie zbuduje się w biegu, poprzez akty strzeliste. Bóg pragnie przyjmować nas i obdarzać sobą, a miłość karmi się obecnością. Dlatego wzywa nieustannie do obrania najlepszej cząstki trwania u Jego stóp. Doświadczenie i świadectwa wielu pokazują, że początkiem nowego życia w Panu była codzienna, przynajmniej półgodzinna modlitwa. O ten czas toczą się w naszym życiu największe boje, gdyż przynosi on ogromny owoc uświęcenia. Stąd pragniemy podjąć wspólną walkę o rozpalenie ducha modlitwy osobistej w sercu każdego z nas.

Wierzymy głęboko, że już w obecnym życiu „(…) ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują”(1Kor 2,9) , że Pan chce obdarzać nas nowymi rzeczami, wzywać na nieznane drogi, czynić nas swoim narzędziem, by Jego Królestwo objawiało się w tym świecie. Dlatego już dziś wejdź do swej izdebki, powróć sercem do „rzeczy pierwszych”, módl się do Ojca, który jest w ukryciu, a Ojciec, który widzi w ukryciu, odda tobie.

RZECZY PIERWSZE to cykl 12 spotkań podczas których chcemy słuchać katechez, świadectw, rozważać Słowo Boże i modlić się wspólnie. To także czas osobistej pracy a przede wszystkim modlitwy osobistej. Pomocne w tym mają być materiały w zeszytach, które dostaną uczestnicy na pierwszym spotkaniu, a także materiały, które znajdują się na stronie www.hallelujah.pl, a do których linki będziemy podawać na bieżąco, w każdym dniu po spotkaniach.

Spotkania mają charakter otwarty. Każdy może na nie przyjść w dowolnym momencie. Jeśli nie będzie Cię na którymś spotkaniu, można te treści uzupełnić poprzez wysłuchanie nauczania i świadectwa na stronie www.
Spotkania będą się odbywały w Kościele Parafialnym w Starej Iwicznej, w środy o godzinie 19:45.

Plan spotkań:

1. Spotkanie 10 października – Ojciec – mój Stworzyciel
2. Spotkanie 24 października – Syn – mój Zbawiciel
3. Spotkanie 7 listopada – Duch Święty – mój Ożywiciel
4. Spotkanie 28 listopada – Kościół – moja Wspólnota
5.. Spotkanie 5 grudnia – Maryja – moja Matka
6. Spotkanie Modlitwa – mój oddech
7. Spotkanie Słowo Boże – mój oręż
8. Spotkanie Eucharystia – mój pokarm
9. Spotkanie Szatan – mój przeciwnik
10. Spotkanie Pokuta – moje oczyszczenie
11. Spotkanie Charyzmaty – moje namaszczenie
12. Spotkanie Miłość – moje zwycięstwo

Cykl „RZECZY PIERWSZE” będzie również stanowił kurs przygotowujący do Sakramentu Bierzmowania dla osób dorosłych. Więcej szczegółów na ten temat będzie można uzyskać na pierwszym spotkaniu 10 października.

Poprzedni artykułSpotkanie modlitewne – FIAT
Następny artykułPrzyjęcie FIAT 2018/2019