Tematem spotkania 8 była Eucharystia, w której pogłębiamy świadomość bliskości Boga i nasze z nim zjednoczenie w Komunii. Zapraszamy do poszerzenia tych treści o świadectwo i nauczanie z Wrocławia:

http://www.hallelujah.pl/rzeczypierwsze/tydzien8.html