Wprowadzenie do niedzieli Słowa Bożego – Padre ks. Włodzimierz Wołyniec

0
491

2020.01.23

Poniżej samo audio