Księga proroka Jeremiasza – rozdział 52

0
180

📖 Jr 52,12-13 W dziesiątym dniu piątego miesiąca, w dziewiętnastym roku panowania króla babilońskiego Nabuchodonozora, wkroczył do Jerozolimy Nebuzaradan, dowódca jego straży przybocznej. Spalił dom PANA i pałac królewski oraz wszystkie domy w Jerozolimie. Każdy ważniejszy budynek w mieście puścił z dymem.

Księga Jeremiasza, poza zapowiedziami odnowy w przyszłości, zostawia nas w środku drogi porażki, tragedii, beznadziei.
I dopiero kolejne setki lat objawiają nam prawdę, pełnię i sedno zrozumienia.

W większości wersetów tej Księgi,
Jeremiasz, ze swoim przesłaniem, jawi się jako zdrajca ojczyzny i narodu, zwłaszcza obdarzony przywilejami dowódców i namiestników Nabuchodonozora…

Dopiero po czasie widzimy, że wypełniło się zbawienie.

Poddaję się Tobie.
W tym momencie: pewności i jej braku, świadomości i niewiedzy, zaufania i chwiejności – oddaję się Tobie.

Błogosławionego dnia 😊

Poprzedni artykułDuch Święty w Tobie – Michał Nikodem (Chefsiba- Warszawa)
Następny artykułWprowadzenie do Księgi Lamentacji – ks. Mariusz Rosik