Księga proroka Jeremiasza – rozdział 49

0
68

📖 Jr 49,1 O Ammonitach. Tak mówi PAN:
„Czy Izraelowi brak synów?
Czy nie ma on spadkobierców?
Dlaczego ziemię Gadytów odziedziczył Milkom,
a jego lud zamieszkał w ich miastach?

Rozważanie tego fragmentu jest dla mnie jak morskie fale, które raz po raz przynosi inną myśl.
🌊Nurtuje we mnie pytanie o grzechy czy słabości, które spowszedniały nam tak bardzo przez kolejne pokolenia, że nawet nie zauważamy ich w rachunku sumienia.
Grzechy wprost przeciwko Komunii z Nim i jedności Kościoła.
Delikatne i subtelne, a także głośne i gwałtowne.
Ziemia święta serc, domów, wspólnot, którą dziedziczy Milkom.

🌊Nurtuje we mnie myśl o religijności względem Milkoma (Molocha, któremu oddawano na ofiarę dzieci), która polegała na okrutnych praktykach, mających wydrzeć z niebios powodzenie, pomyślność, bogactwo i inne pożądane życiowe dobro.
I opcja „religijności” względem Jedynego Boga, która jest życiem w więzi z Nim i pełnych troski i odpowiedzialności relacjach z innymi.
Werset ten uruchamia we mnie ten fragment z Ewangelii św. Łukasza:
📖Łk 15,31 On mu odpowiedział: «Dziecko, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko, co moje, należy do ciebie.

Wierzę, w przestrzeni ciszy i modlitwy Bóg powie Ci wiele więcej.

Wierzę, że Duch uczyni nowe…

Przeczytaj dziś 🙃

Poprzedni artykułKsięga proroka Jeremiasza – rozdział 48
Następny artykułKsięga proroka Jeremiasza – rozdział 50