Spotkanie modlitewne – UŚWIĘCENI – TYDZIEŃ 1

0
243
W tym tygodniu wkraczamy w pierwszy tydzień naszego cyklu Uświęceni.
Przez najbliższe miesiące będziemy mogli poddać nasze życie głębokiemu przeniknięciu przez Ducha Świętego, który jako źródło wszelkiej świętości, ze swej mocy udziela sercom otwartym wszystkiego, czego potrzebujemy, by stawać się świętymi, jak nasz Pan jest święty. Zostanie nam umożliwione skorzystanie z szerokiego zasobu materiałów formacyjnych: z katechez czwartkowych, świadectw, ćwiczeń duchowych i pytań, które pomogą nam stawać w świetle prawdy. Na najbliższych spotkaniach otrzymacie zeszyt, który jest narzędziem pomocnym w naszej codziennej modlitwie osobistej. W nim znajdziecie treści przygotowane przez biskupa Siemieniewskiego, stanowiące podstawę codziennego otwierania się na działanie Boże. Równolegle zostanie uruchomiona strona internetowa z dodatkowymi materiałami, która ułatwi przyswajanie tych wszystkich treści – STRONA – UŚWIĘCENI.
Jednak to od każdego z nas osobiście zależy, w jakim miejscu znajdziemy się pod koniec stycznia, dokąd zaprowadzi nas Duch Święty. Aby mogła wkroczyć w nasze życie przemieniająca i uświęcająca moc Chrystusa, konieczne jest rozdarcie naszych serc przed Bogiem (por Jl 2,13), poddanie się Bogu, poświęcenie czasu na modlitwę osobistą, gorliwe życie sakramentami.
Czy pragniesz żyć pełnią tego, co ma dla Ciebie Bóg? Czy dość masz kompromisów, bratania się z grzechem, niemocy porzucenie tego, o czym masz świadomość, ze oddala Cię od Boga? Ten pierwszy tydzień może dla każdego stać się szansą wzbudzenia wołania „Panie przyjdź i uświęć nas w prawdzie!”
Choć codzienność najbliższych tygodni będzie mijać jak zwykle, choć te dni będą podobne do innych, w Twoim sercu może dokonać się przełom, Pan uczyni rzeczy nowe.
Modlimy się, by każdy z nas z głęboką determinacją wszedł na drogę współpracy z łaską Bożą, dołożył wszelkich starań, by w całym swym postępowaniu stał się świętym na wzór Świętego. (por 1 P 1, 15-16) Bóg nie pozostawi nas samych, Jego wolą jest nasze uświęcenie (por 1 Tes 4,3), a jeżeli coś jest pragnieniem Jego serca, możemy mieć pewność, bracia i siostry, że udzieli nam wszystkiego, by Jego wola wypełniła się w nas i przez nas. Wyzyskujmy chwilę sposobną, bo dni są złe, nie pozwólmy, aby ten szczególny czas minął nasze wewnętrzne życie niepostrzeżenie. Módlmy się za siebie, abyśmy porzuciwszy wszelkie przywiązanie do grzechu stawali się światłem dla tego świata.
Pozostajemy z modlitwą za każdego z Was.
Rada Wspólnoty

ZAPRASZAMY!!!
25 października 2018
godzina 19:00
kościół św. Piotra i Pawła, Wrocław, Katedralna 4