Przeczytaj Artykuł z informacjami o rekolekcjach.

Do 16 maja zapisy wyłącznie dla osób spoza wspólnoty!!!

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY