Życzenia dla kapłanów!!!

0
240

Dziękujemy naszym kapłanom!!!

Wyślijcie ten film swoim proboszczom, wikarym, biskupom!