Sprawozdania o otrzymanych darowiznach

0
184

Informacja o otrzymanych darowiznach w roku 2019

Wrocław, 18 lutego 2020r

Zgodnie z art.18 ust 1e pkt 2 ustawy z 15 lutego 1992r o podatku dochodowym od prawnych (Dz.U. Z 2000r Nr 54, poz 654 z późn zm), Stowarzyszenie Hallelu Jah informuje, że w 2019 roku  otrzymało 186 076,88 zł darowizn w postaci środków pieniężnych.

Suma darowizn od żadnego darczyńcy nie przekroczyła kwoty 35 000,00zł, jak również Stowarzyszenie nie otrzymało jednorazowej darowizny od osoby prawnej przekraczającej 15 000,00zł.

Stowarzyszenie przeznaczyło otrzymane darowizny na następujące cele:

  1. Cele kultu religijnego
  2. Ochronę oraz promocję zdrowia (prowadzenie poradni dla osób używających środków psychoaktywnych, wstępną realizację projektu “Dom Wytchnienia – wsparcie w chorobie onkologicznej”)
  3. Organizację wypoczynku dla młodzieży, w tym działalność Centrum Klubowego dla dzieci i młodzieży
  4. Działalność charytatywną
  5. Upowszechnianie kultury fizycznej oraz sportu.

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Jędrzej Maciuk

 

Informacja o otrzymanych darowiznach w roku 2018

Wrocław, 13 maja 2019r

Zgodnie z art.18 ust 1e pkt 2 ustawy z 15 lutego 1992r o podatku dochodowym od prawnych (Dz.U. Z 2000r Nr 54, poz 654 z późn zm), Stowarzyszenie Hallelu Jah informuje, że w 2018 roku  otrzymało 195 327,42zł darowizn w postaci środków pieniężnych.

Suma darowizn od żadnego darczyńcy nie przekroczyła kwoty 35 000,00zł, jak również Stowarzyszenie nie otrzymało jednorazowej darowizny od osoby prawnej przekraczającej 15 000,00zł.

Stowarzyszenie przeznaczyło otrzymane darowizny na następujące cele:

  1. Cele kultu religijnego
  2. Ochronę oraz promocję zdrowia (prowadzenie poradni dla osób używających środków psychoaktywnych)
  3. Organizację wypoczynku dla młodzieży, w tym działalność Centrum Klubowego dla dzieci i młodzieży
  4. Działalność charytatywną
  5. Upowszechnianie kultury fizycznej oraz sportu.

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Jędrzej Maciuk

 

Informacja o otrzymanych darowiznach w roku 2017

Wrocław, 27 marca 2018r

Zgodnie z art.18 ust 1e pkt 2 ustawy z 15 lutego 1992r o podatku dochodowym od prawnych (Dz.U. Z 2000r Nr 54, poz 654 z późn zm), Stowarzyszenie Hallelu Jah informuje, że w roku 2017 otrzymało 172 397,62 zł darowizn w postaci środków pieniężnych.

Suma darowizn od żadnego darczyńcy nie przekroczyła kwoty 35 000,00zł, jak również Stowarzyszenie nie otrzymało jednorazowej darowizny od osoby prawnej przekraczającej 15 000,00zł.

Stowarzyszenie przeznaczyło otrzymane darowizny na następujące cele:
1. Cele kultu religijnego
2. Ochronę oraz promocję zdrowia (prowadzenie poradni dla osób używających środków psychoaktywnych)
3. Organizację wypoczynku dla młodzieży, w tym działalność Centrum Klubowego dla dzieci i młodzieży
4. Działalność charytatywną
5. Organizowanie pomocy dla ofiar konfliktów zbrojnych oraz wojen (pomoc rodzinom uchodźców z Syrii)

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Jędrzej Maciuk

 

Informacja o otrzymanych darowiznach w roku 2016

Wrocław, 24 marca 2017r

Zgodnie z art.18 ust 1e pkt 2 ustawy z 15 lutego 1992r o podatku dochodowym od prawnych (Dz.U. Z 2000r Nr 54, poz 654 z późn zm), Stowarzyszenie Hallelu Jah informuje, że otrzymało w 2016 roku 194 388,35 zł darowizn w postaci środków pieniężnych.

Suma darowizn od żadnego darczyńcy nie przekroczyła kwoty 35 000,00zł, jak również Stowarzyszenie nie otrzymało jednorazowej darowizny od osoby prawnej przekraczającej 15 000,00zł.

Stowarzyszenie przeznaczyło otrzymane darowizny na następujące cele:
1. Cele kultu religijnego
2. Ochronę oraz promocję zdrowia (prowadzenie poradni dla osób używających środków psychoaktywnych)
3. Organizację wypoczynku dla młodzieży, w tym działalność Centrum Klubowego dla dzieci i młodzieży
4. Działalność charytatywną
5. Organizowanie pomocy dla ofiar konfliktów zbrojnych oraz wojen (pomoc rodzinom uchodźców z Syrii)

Prezes Zarządu Stowarzyszenia

 

Informacja o otrzymanych darowiznach w roku 2015

Wrocław, 30 marca 2016r

Zgodnie z art.18 ust 1e pkt 2 ustawy z 15 lutego 1992r o podatku dochodowym od prawnych (Dz.U. Z 2000r Nr 54, poz 654 z późn zm), Stowarzyszenie Hallelu Jah informuje, że otrzymało w 2015r 216 636,86 zł darowizn w postaci środków pieniężnych.

Suma darowizn od żadnego darczyńcy nie przekroczyła kwoty 35 000,00zł, jak również Stowarzyszenie nie otrzymało jednorazowej darowizny od osoby prawnej przekraczającej
15 000,00zł.

Stowarzyszenie przeznaczyło otrzymane darowizny na następujące cele:
1. Cele kultu religijnego
2. Ochronę oraz promocję zdrowia (prowadzenie poradni dla osób używających środków psychoaktywnych)
3. Organizację wypoczynku dla młodzieży, w tym działalność Centrum Klubowego dla dzieci i młodzieży
4. Działalność charytatywną
5. Pomoc ofiarom konfliktów zbrojnych i wojen – rodzinom uchodźców z Syrii

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Jędrzej Maciuk

 

Informacja o otrzymanych darowiznach w roku 2014

Wrocław, 12 marca 2015r

Zgodnie z art.18 ust 1e pkt 2 ustawy z 15 lutego 1992r o podatku dochodowym od prawnych (Dz.U. Z 2000r Nr 54, poz 654 z późn zm), Stowarzyszenie Hallelu Jah informuje, że otrzymało w 2014r 135 125,76zł darowizn w postaci środków pieniężnych.

Suma darowizn od żadnego darczyńcy nie przekroczyła kwoty 35 000,00zł, jak również Stowarzyszenie nie otrzymało jednorazowej darowizny od osoby prawnej przekraczającej 15 000,00zł.

Stowarzyszenie przeznaczyło otrzymane darowizny na następujące cele:
1. Cele kultu religijnego
2. Ochronę oraz promocję zdrowia (prowadzenie poradni dla osób używających środków psychoaktywnych)
3. Organizację wypoczynku dla młodzieży
4. Działalność charytatywną

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Jędrzej Maciuk