Sprawozdania z działalności Funduszu SAMARYTANIN

Tabela przychodów i wydatków w kolejnych latach

Rok działalności    Wpłaty/darowizny  
na konto FS
Wypłaty –
   udzielona pomoc z FS  
Różnica –
   „wynik” roczny FS  
Stan konta FS  
2014 (od kwietnia) 16 400,00 4 216,00 12 184,00 12 184,00
2015 22 667,40 6 516,00 16 151,40 28 335,40
2016 (do sierpnia) 12 430,01 10 701,18 1 728,83 30 064,23
RAZEM: 51 497,41 21 433,18 30 064,23