Blogi

Księga proroka Ezechiela – rozdział 13

0
📖Ez 13,5 Nie weszliście w wyłomy, nie zbudowaliście muru dla ludu izraelskiego, żeby mu służył...

Księga proroka Ezechiela – rozdział 12

0
📖 Ez 12,22-23„Synu człowieczy, co ma znaczyć to wasze powiedzenie o ziemi Izraela: «Dni płyną,...

Księga proroka Ezechiela – rozdział 11

0
📖 Ez 11,12 Wtedy przekonacie się, że Ja jestem PANEM. Wy jednak nie postępowaliście zgodnie...

Księga proroka Ezechiela – rozdział 10

0
📖 Ez 10,2 Bóg rzekł do człowieka ubranego w lniane szaty: „Wejdź między koła pod...

Księga proroka Ezechiela – rozdział 9

0
📖 Ez 9,6 Mordujcie starców, młodzieńców, dziewczęta, dzieci i kobiety. Ale zostawcie każdego, kto ma...

Księga proroka Ezechiela – rozdział 8

0
📖 Ez 8,6 Wtedy Bóg mi powiedział: „Synu człowieczy, czy widzisz co oni robią? Te...

Księga proroka Ezechiela – rozdział 7

0
Dziś zostawiam dwie myśli z tego niełatwego rozdziału. 📖 Ez 7,10 Oto ten dzień. Oto nadszedł....

Księga proroka Ezechiela – rozdział 6

0
  📖 Ez 6,7 Pomordowani padną pośród was i przekonacie się, że Ja jestem PANEM 📖 Pwt...

Księga proroka Ezechiela – rozdział 5

0
📖 Ez 5,8 Dlatego tak mówi Pan BÓG: Oto Ja także występuję przeciwko tobie! Są takie...

Księga proroka Ezechiela – rozdział 4

0
📖 Ez 4,14 Odpowiedziałem: Ach, Panie mój, BOŻE, przecież moje usta nigdy się nie skalały...

Księga proroka Ezechiela – rozdział 3

0
  📖 Ez 3,3 Powiedział też do mnie: „Synu człowieczy, nakarm swoje ciało i napełnij swoje...

Księga proroka Ezechiela – rozdział 2

0
  📖 Ez 2,7-8 Będziesz im mówił moje słowa, czy usłuchają, czy nie, są bowiem zbuntowani.8Ty...

Księga proroka Ezechiela – rozdział 1

0
W Księdze Ezechiela będziemy czytać o tym, jak Bóg objawia perspektywę myślenia o Jego chwale. Może...

Księga Barucha – rozdział 6

0
  📖 Ba 6,3-6 Gdy zobaczycie w Babilonie bogów ze srebra, złota i drewna, których poganie...

Księga Barucha – rozdział 5

0
📖 Ba 5,9 Z radością bowiem poprowadzi Bóg Izraela do światła swej chwały z właściwą sobie...

Księga Barucha – rozdział 4

0
📖 Ba 4,4 O Izraelu, jakże jesteśmy szczęśliwi, gdyż dano nam poznać, co się Bogu...

Księga Barucha – rozdział 3

0
  📖 Ba 3,7 Po to właśnie wlałeś Twą bojaźń w nasze serca, abyśmy wzywali Twego...

Księga Barucha – rozdział 2

0
📖 Ba 2,30-33 Jednakże w kraju swego wygnania szczerze się nawrócą i uznają, że Ja...

Księga Barucha – rozdział 1

0
Mamy kolejną okazję dotykać żalu po Jerozolimie. Tym razem światło refleksji pada pod kątem wspólnoty. 📖...

Księga Lamentacji – rozdział 5

0
📖 Lm 5,21 Zwróć nas ku sobie, PANIE, a powrócimy! Odnów nasze życie jak za dawnych...

Księga Lamentacji – rozdział 4

0
📖 Lm 4,22 To kres twojej winy, Syjonie! PAN nie przedłuży twojego wygnania. Znajdź ciszę i spokój. Zatrzymaj...

Księga Lamentacji – rozdział 3

0
CIERPIENIA CODZIENNOŚCI 📖 Lm 3,7-9 Gdyż murem zagrodził mi wyjście. Obciążył moje spiżowe kajdany. 8Nawet gdy wołam i...

Księga Lamentacji – rozdział 2

0
ODDZIELENIE OD MIŁOŚCI BOGA 📖 Lm 2,5 Hufcem wrogim Pan stał się dla nas, zniszczył On Izraela, zburzył...

Księga Lamentacji – rozdział 1

0
Księga lamentacji - poematy wypełnione żałobą, bólem, próbą ogarnięcia słowami nieszczęścia i cierpienia okupowanej i...

Księga proroka Jeremiasza – rozdział 52

0
📖 Jr 52,12-13 W dziesiątym dniu piątego miesiąca, w dziewiętnastym roku panowania króla babilońskiego Nabuchodonozora,...

Księga proroka Jeremiasza – rozdział 51

0
📖 Jr 51,12 Uczyńcie znaki i wzmocnijcie oddziały, aby ruszyć szturmem na mury Babilonu! Rozstawcie warty i...

Księga proroka Jeremiasza – rozdział 50

0
📖 Jr 50,5 Będą pytać o Syjon. Ku niemu zwrócą swe twarze. Pójdą, aby złączyć się z...

Księga proroka Jeremiasza – rozdział 49

0
📖 Jr 49,1 O Ammonitach. Tak mówi PAN: „Czy Izraelowi brak synów? Czy nie ma on spadkobierców? Dlaczego...

Księga proroka Jeremiasza – rozdział 48

0
📖 Jr 48,10 Przeklęty, kto wykonuje dzieło PANA niedbale! Przeklęty, kto swój miecz od krwi powstrzymuje! Czujność...

Księga proroka Jeremiasza – rozdział 47

0
  📖 Jr 47,6-7 Biada! Jak długo jeszcze nie zaznasz spokoju, mieczu PANA? Wróć do swojej pochwy! Odpocznij, zamilknij! Jakże jednak...