Blogi

List św. Judy – rozdział 1

0
📖 Jud 1,20-22 Wy jednak, umiłowani, umacniajcie się na fundamencie waszej najświętszej wiary i módlcie...

3 List św. Jana – rozdział 1

0
  📖 1,8My więc powinniśmy przyjmować takich w gościnę, abyśmy się stali współpracownikami prawdy. W swoich listach...

2 List św. Jana – rozdział 1

0
📖 1,12 Mając wam wiele do napisania, nie chcę posługiwać się papierem i atramentem. Mam...

1 List św. Jana – rozdział 5

0
📖 J5,14-15 A taka jest pełna ufność, którą w Nim pokładamy, że gdy Go prosimy...

1 List św. Jana – rozdział 4

0
  📖1J4,17-18 Tak wydoskonaliła się w nas miłość, że z pełną ufnością oczekujemy dnia sądu, ponieważ...

1 List św. Jana – rozdział 3

0
📖 1J3,9 Syn Boży ukazał się po to, aby zniszczyć dzieła diabła. Diabeł - oszczerca, oskarżyciel. 📖...

1 List św. Jana – rozdział 2

0
      📖1J 2,6Kto mówi, że trwa w Nim, powinien tak żyć, jak On żył. Jaki Ojciec, taki...

1 List św. Jana – rozdział 1

0
  📖1J1,3 To, co zobaczyliśmy i usłyszeliśmy, głosimy także wam, abyście i wy trwali z nami...

2 List św. Piotra – rozdział 3

0
📖2P 3,2 Pamiętajcie słowa wypowiedziane kiedyś przez świętych proroków i przykazania naszego Pana i Zbawiciela,...

2 List św. Piotra – rozdział 2

0
  📖2P2,19b Każdy bowiem popada w niewolę tego, czemu ulega. Dużo o tym w apoftegmatach Ojców Pustyni,...

2 List św. Piotra – rozdział 1

0
📖 2P1 3-4 Jego boska moc obdarowała nas wszystkim, co potrzebne do pobożnego życia. Dała...

1 List św. Piotra – rozdział 5

0
📖 1P5,2 Paście Boże stado, które jest przy was, nie z przymusu, ale dobrowolnie, zgodnie...

1 List św. Piotra – rozdział 4

0
  📖 1P4,8-11 Przede wszystkim wytrwale miłujcie się nawzajem, bo miłość przebacza wiele grzechów. Bądźcie dla...

1 List św. Piotra – rozdział 3

0
📖1P 3,14-16 Nawet jeśli cierpicie za sprawiedliwość, jesteście szczęśliwi! Nie bójcie się tego, czego oni...

1 List św. Piotra – rozdział 2

0
📖1 P 2,2 Jak ledwo narodzone niemowlęta pragnijcie nieskażonego mleka słowa Bożego, abyście dzięki niemu...

1 List św. Piotra – rozdział 1

0
List św. Piotra - opoki Kościoła. List do nas. Znów list gęsty od treści, przemieniający. List, przy którym...

List św. Jakuba – rozdział 5

0
📖Jk 5,7-9 Bracia! Bądźcie cierpliwi, aż Pan przybędzie. Przecież rolnik cierpliwie czeka jesienią i wiosną...

List św. Jakuba – rozdział 4

0
    📖Jk 4,3.5 Modlicie się, a nie otrzymujecie, bo się źle modlicie. Pragniecie zaspokoić tylko własne...

List św. Jakuba – rozdział 3

0
📖 Jk 3,1-2 Bracia moi! Nie chciejcie za dużo pouczać innych, gdyż tym surowiej sami...

List św. Jakuba – rozdział 2

0
  📖 Jk 2,26 Jak więc ciało bez ducha jest martwe, tak i wiara bez uczynków...

List św. Jakuba – rozdział 1

0
Jk 1,22-25 Wprowadzajcie słowo w czyn, a nie bądźcie jedynie słuchaczami, którzy oszukują samych siebie....

Księga Syracha – rozdział 51

0
📖 Syr 51,1 Będę Ci składał dzięki, Panie i Królu, sławić Cię będę, Boże, zbawienie...

Księga Syracha – rozdział 50

0
📖 Syr 50,14-18 Aby wypełnić obrzędy na ołtarzu i uświetnić ofiarę dla Najwyższego Stworzyciela, wyciągał swe ręce...

Księga Syracha – rozdział 49

0
  📖 Syr 49,2-3 Szedł on prostą drogą, nawracając lud, i usunął hańbę bezprawia. Kierował do Pana swoje...

Księga Syracha – rozdział 48

0
📖 Syr 48,10-11 Tak jak jest zapisane, zawsze byłeś gotów złość i gniew powstrzymać, skłonić serca ojców...

Księga Syracha – rozdział 47

0
    Syr 47,8 W każdym swoim dziele sławił Pana, wznosząc chwałę Najwyższego Świętego, wychwalał Go całym...

Księga Syracha – rozdział 46

0
Syr 46,1 Dzielny na wojnie Jozue, syn Nuna, następca Mojżesza na urzędzie prorockim, który stał się,...

Księga Syracha – rozdział 45

0
📖 Syr 45,1 Z niego wyprowadził człowieka miłosiernego, który znalazł uznanie wśród wszystkich stworzeń, umiłowanego...

Księga Syracha – rozdział 44

0
  📖 Syr 44,-2 1 Wychwalajmy sławnych ludzi i naszych przodków w kolejności ich pokoleń. Pan...

Księga Syracha – rozdział 43

0
📖Syr 43,30-33 Gdy chwalicie Pana, wywyższajcie Go, ile tylko możecie, i tak wyższy pozostanie. Zbierzcie...