Tematem kolejnego spotkania z cyklu Rzeczy Pierwsze było:
SZATAN – mój Przeciwnik. Moja świadomość istnienia osobowego zła i toczenia z nim walki.

Link do materiałów Hh Wrocław

Nauczanie ks. Darka