Kolejne spotkanie z cyklu Rzeczy Pierwszych poświęcone było charyzmatom, jakimi obdarza nas Pan, abyśmy służyli we wspólnocie i innym ludziom dla budowania Królestwa Bożego.

Nauczania Ani można posłuchać pod tym linkiem:

Charyzmaty – moje namaszczenie