Na kolejnym spotkaniu z cyklu Rzeczy Pierwszych rozważaliśmy czym jest pokuta.

Tutaj można wysłuchać nauczania, które wygłosiła Agnieszka Wędrychowska:

Nauczanie z 10 kwietnia